شما با لاراول می توانید سایت هایی با قابلیت پشیبانی از چند زبان (چند زبانه) را به راحتی طراحی نمایید، برای این منظور شما باید متغییر های زبان های مختلف مد نظر خود را در یک فایل مجزا ذخیره کنید و این فایل ها را در دایرکتوری resources/views ذخیره کنید. شما باید برای هر زبان یک پوشه جداگانه ایجاد نمایید. همانطور که در زیر نشان داده شده، هر فایل شامل یک آرایه بصورت زیر است.

<?php
return [
  'welcome' => 'Welcome to the application'
];

برای بررسی بهتر به مثال زیر دقت کنید، ما سعی می کنیم برای هر زبان انگلیسی، فرانسه و آلمانی یک فایل lang.php در سه دایکتوری مجزا بصورت زیر ایجاد کنیم.

resources/lang/en/lang.php
<?php
  return [
   'msg' => 'Laravel Internationalization example.'
  ];
?>
resources/lang/fr/lang.php
<?php
  return [
   'msg' => 'Exemple Laravel internationalisation.'
  ];
?>
resources/lang/de/lang.php
<?php
  return [
   'msg' => 'Laravel Internationalisierung Beispiel.' 
  ];
?>

حال با خط فرمان زیر کنترلر LocalizationController ایجاد می کنیم.

php artisan make:controller LocalizationController --plain

بعد اجرا خط فرمان بالا یک فایل به نام LocalizationController.php ایجاد می شود آن را بصورت زیر ویرایش کنید.

app/Http/Controllers/LocalizationController.php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Requests;
use App\Http\Controllers\Controller;

class LocalizationController extends Controller {
  public function index(Request $request,$locale) {
   //set’s application’s locale
   app()->setLocale($locale);
   
   //Gets the translated message and displays it
   echo trans('lang.msg');
  }
}

حال route مورد نیاز برای LocalizationController را در پرونده app/Http/routes.php بصورت زیر اضافه کنید. توجه داشته باشید که ما از آرگومان {locale} برای انتخاب زبان مورد نیاز خود استفاده می کنیم.

app/Http/routes.php
Route::get('localization/{locale}','LocalizationController@index');

حال با آدرس های مختلفی خروجی وب سایت شما متناسب با زبان مورد نیاز شما خواهد بود به عنوان مثال خروجی آدرس زیر

http://localhost:8000/localization/de

بصورت زیر خواهد بود.

Laravel Internationalisierung Beispiel.