رمزگذاری فرآیندی است با استفاده از الگوریتم هایی خاص یک متن ساده به متنی مبهم و ناخوانا تبدیل می شود، به نحوی که هر شخصی نتواند اطلاعات آن را بخواند. این فرآیند برای انتقال اطلاعات حساس مفید است زیرا شانس کمتری برای هدف قرار دادن اطلاعات توسط هکر ها بوجود می آید.

رمزگذاری با استفاده از فرایندی به نام Cryptography انجام می شود. متن اولیه رمزگذاری شده Plain Text و متنی که پس از رمزگذاری بدست آمده Cipher Text نامیده می شود. فرایند تبدیل Cipher Text به Plain Text در اصطلاح Decryption نامیده می شود.

لاراول از رمزنگاری AES-256 و AES-128 استفاده می کند این الگوریتم برای رمزگذاری Open SSL نیز استفاده می شود. تمام مقادیر موجود در لاراول با استفاده از پروتکل Message Authentication Code امضا می شوند تا به محض رمزگذاری شدن، مقدار آن ها قابلیت دستکاری نداشته باشد.