فهرست:

بیشتر بوب اپلیکیشن های کاربردی دارای ابزار های خاصی برای مدیریت خطا هستند. با استفاده از این ابزار ها، خطاهای موجود در برنامه نویسی شناسایی و رفع می گردند. در این مبحث به نحوه مدیریت خطا در وب سایت های ساخته شده با لاراول می پردازیم.

نکات مهم در مدیریت خطا در لاراول

قبل از ادامه کار برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه مدیریت خطا در لاراول ، لطفاً به نکات مهم زیر توجه کنید:

  • در هر پروژه جدید، Laravel به طور پیش فرض خطاها و exception ها را در کلاس AppExceptionsHandler ثبت می کند، و از آنجا برای تجزیه و تحلیل به کاربر ارسال می شوند.
  • هنگامی که وب اپلیکیشن لاراول شما در حالت دیباگ قرار می گیرد، پیام های خطای دقیقا همراه با منشا و آدرس آن نشان داده می شود. به طور پیش فرض، حالت دیباگ در لاراول بر روی false تنظیم شده است و شما می توانید آن را به true تغییر دهید. این تغییر شما را قادر می سازد تا تمام خطاهای موجود در نرم افزار خود را ریشه یابی و رفع نمایید.

[pastacode lang=”markup” manual=”APP_DEBUG%3Dtrue” message=”.env” highlight=”” provider=”manual”/]

  • در تنظیمات لاراول شما می توانید برای حالت دیباگ تعیین کنید چه مقدار از اطلاعات مربوط به یک خطا برای کاربر نمایش داده شود. مقادیر پیش فرض این تغییرات در فایل .env قابل ویرایش اند.

نکته مهم: برای امنیت بیشتر توصیه می شود در محیط توسعه نرم افزار حالت دیباگ در وضعیت فعال قرار گیرد و در محیط استفاده و کاربرد نرم افزار حالت دیباگ در وضعیت غیر فعال تنظیم گردد، زیرا فعال بودن حالت دیباگ در محیط استفاده از نرم افزار باعث اشتراک گذاری خطا ها و باگ های موجود در نرم افزار با سایر کاربران استفاده کننده از وب سایت شما خواهد گردید، و این مورد بسیار خطرناک خواهد بود.

لاگ خطاها در لاراول

ثبت خطاها در یک وب اپلیکیشن به ردیابی آنها و برنامه ریزی برای رفع آنها کمک می کند. تنظیمات لاگ خطا ها در لاراول را می توان در فایل config/app.php ویرایش نمود، برای این منظور لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

  • لاراول برای لاگ ها از کتابخانه PHP استفاده می کند.
  • پارامترهای تنظیم سیستم لاگ لاراول در حالت های single ،daily ،syslog و errorlog قابل تنظیم اند. به عنوان مثال ، اگر می خواهید پیام های خطا در سیستم لاگ شما بصورت روزانه ثبت شوند، تنظیم را بصورت زیر انجام و ذخیره سازی نمایید.

[pastacode lang=”markup” manual=”‘log’%20%3D%3E%20env(‘APP_LOG’%2C%20’daily’)%2C%0A” message=”.env” highlight=”” provider=”manual”/]

  • در حالت تنظیم ثبت لاگ ها بصورت روزانه، لاراول به طور پیش فرض برای مدت 5 روز متوالی خطاها را ثبت می کند. اگر می خواهید حداکثر تعداد خطاهای ثبت شده بیشتر باشد می توانید با کمک پارامتر log_max_files آن را تغییر دهید.

[pastacode lang=”markup” manual=”‘log_max_files’%20%3D%3E%2025%3B” message=”.env” highlight=”” provider=”manual”/]

سطوح خطا ها در لاراول

از آنجا که لاراولبرای لاگ ها از کتابخانه PHP مونولوگ استفاده می کند، می توان پارامترهای مختلفی را برای سطوح خطا ها در لاراول تنظیم نمود. برای این منظور می توانید همانند زیر تنظیمات مد نظر خود را اعمال نمایید.

[pastacode lang=”markup” manual=”‘log_level’%20%3D%3E%20env(‘APP_LOG_LEVEL’%2C%20’error’)%0A” message=”.env” highlight=”” provider=”manual”/]