فهرست:

پیش نیاز های لاراول

قبل از آموزش کامل نصب لاراول بهتر است بررسی کنید که پیش نیاز های مور نیاز شما برای لاراول در سرور شما وجود دارند یا خیر، این موارد برای لاراول ورژن 8 (در زمان تنظیم این آموزش) عبارتند از:

PHP >= 7.3
BCMath PHP Extension
Ctype PHP Extension
Fileinfo PHP extension
JSON PHP Extension
Mbstring PHP Extension
OpenSSL PHP Extension
PDO PHP Extension
Tokenizer PHP Extension
XML PHP Extension

نصب لاراول

لاراول از Composer برای مدیریت وابستگی های خود استفاده می کند. بنابراین ، قبل از استفاده از لاراول ، مطمئن شوید که Composer را بر روی دستگاه خود نصب کرده اید. بعد از نب Composer با وارد کردن دستور زیر در خط فرمان خود بررسی کنید که Composer به درستی نصب شده است یا خیر بعد اجرای فرمان زیر تصویر زیر نشان می دهد که Composer در سیستم شما نصب شده است یا نه.

Composer

پس از Composer با وارد کردن دستور زیر در خط فرمان، لاراول را نصب بررسی کنید.

composer global require laravel/installer

برای اطمینان از نصب درست می توانید مسیر هایی که Composer برای نصب استفاده می کند را بررسی نمایید، این مسیر ها در سیستم عامل های مختلف متفاوت اند و در زیر به آنها اشاره می کنیم:

macOS: $HOME/.composer/vendor/bin
Windows: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Composer\vendor\bin
GNU / Linux Distributions: $HOME/.config/composer/vendor/bin or $HOME/.composer/vendor/bin

همچنین برای پیدا کردن مسیر دقیق می توانید از خط فرمان زیر استفاده نمایید:

composer global about

حال می توانید با خط فرمان laravel new پروژه جدید لاراولی خود را در هر جایی که مد نظرتان هست نصب نمایید. چنانچه از دستور زیر استفاده نمایید پروژه شما در دایرکتوری به نام blog نصب خواهد شد.

laravel new blog

همچنین شما می توانید از دستور کلی زیر برای نصب پروژه لاراول خود بهره مند شوید.

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

اگر PHP را قبلا به صورت محلی نصب دارید و می خواهید از لوکال هاست خود برای اجرا لاراول استفاده کنید خط فرمان زیر را اجرا نمایید.

php artisan serve

حال مرورگر خود را باز گرده و از طریق آدرس زیر برنامه لاراولی خود را بررسی فرمایید.

http://localhost:8000

در آموزش های بعدی آموزش Response در لاراول را بطور کامل بررسی می کنیم، آموزش کامل نصب لاراول تمام شد، به دنیای لاراول خوش آمدید با مراحل بعدی این آموزش همراه باشید و از امکانات لارول لذت ببرید.