فهرست:

پیش نیاز های لاراول

قبل از آموزش کامل نصب لاراول بهتر است بررسی کنید که پیش نیاز های مور نیاز شما برای لاراول در سرور شما وجود دارند یا خیر، این موارد برای لاراول ورژن 8 (در زمان تنظیم این آموزش) عبارتند از:

[pastacode lang=”markup” manual=”PHP%20%3E%3D%207.3%0ABCMath%20PHP%20Extension%0ACtype%20PHP%20Extension%0AFileinfo%20PHP%20extension%0AJSON%20PHP%20Extension%0AMbstring%20PHP%20Extension%0AOpenSSL%20PHP%20Extension%0APDO%20PHP%20Extension%0ATokenizer%20PHP%20Extension%0AXML%20PHP%20Extension” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

نصب لاراول

لاراول از Composer برای مدیریت وابستگی های خود استفاده می کند. بنابراین ، قبل از استفاده از لاراول ، مطمئن شوید که Composer را بر روی دستگاه خود نصب کرده اید. بعد از نب Composer با وارد کردن دستور زیر در خط فرمان خود بررسی کنید که Composer به درستی نصب شده است یا خیر بعد اجرای فرمان زیر تصویر زیر نشان می دهد که Composer در سیستم شما نصب شده است یا نه.

[pastacode lang=”php” manual=”Composer” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

پس از Composer با وارد کردن دستور زیر در خط فرمان، لاراول را نصب بررسی کنید.

[pastacode lang=”php” manual=”composer%20global%20require%20laravel%2Finstaller” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

برای اطمینان از نصب درست می توانید مسیر هایی که Composer برای نصب استفاده می کند را بررسی نمایید، این مسیر ها در سیستم عامل های مختلف متفاوت اند و در زیر به آنها اشاره می کنیم:

[pastacode lang=”php” manual=”macOS%3A%20%24HOME%2F.composer%2Fvendor%2Fbin%0AWindows%3A%20%25USERPROFILE%25%5CAppData%5CRoaming%5CComposer%5Cvendor%5Cbin%0AGNU%20%2F%20Linux%20Distributions%3A%20%24HOME%2F.config%2Fcomposer%2Fvendor%2Fbin%20or%20%24HOME%2F.composer%2Fvendor%2Fbin” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

همچنین برای پیدا کردن مسیر دقیق می توانید از خط فرمان زیر استفاده نمایید:

[pastacode lang=”php” manual=”composer%20global%20about” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

حال می توانید با خط فرمان laravel new پروژه جدید لاراولی خود را در هر جایی که مد نظرتان هست نصب نمایید. چنانچه از دستور زیر استفاده نمایید پروژه شما در دایرکتوری به نام blog نصب خواهد شد.

[pastacode lang=”php” manual=”laravel%20new%20blog%0A” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

همچنین شما می توانید از دستور کلی زیر برای نصب پروژه لاراول خود بهره مند شوید.

[pastacode lang=”php” manual=”composer%20create-project%20–prefer-dist%20laravel%2Flaravel%20blog%0A” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

اگر PHP را قبلا به صورت محلی نصب دارید و می خواهید از لوکال هاست خود برای اجرا لاراول استفاده کنید خط فرمان زیر را اجرا نمایید.

[pastacode lang=”php” manual=”php%20artisan%20serve%0A” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

حال مرورگر خود را باز گرده و از طریق آدرس زیر برنامه لاراولی خود را بررسی فرمایید.

[pastacode lang=”php” manual=”http%3A%2F%2Flocalhost%3A8000″ message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

در آموزش های بعدی آموزش Response در لاراول را بطور کامل بررسی می کنیم، آموزش کامل نصب لاراول تمام شد، به دنیای لاراول خوش آمدید با مراحل بعدی این آموزش همراه باشید و از امکانات لارول لذت ببرید.